AXE400PL

AXE400PL، کارت تلفن آنالوگ استریسک بوده که از کانال های آنالوگ  ۴x FXO/FXS پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از...

ادامه ←

AXE800PN

AXE800PN، کارت تلفن آنالوگ استریسک بوده که از کانال های آنالوگ ۸x FXO/FXS  پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از...

ادامه ←

ATA AG198

AG198  گیتوی ای با ۱ پورت FXS و یک پورت PSTN بوده که کیفیت صدای فوق العاده ای را به...

ادامه ←

AX210XS

ماژول  AX210XS دارای دو پورت FXO+FXS بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که...

ادامه ←

AX210X

ماژول  AX210X دارای دو پورت  FXO بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند...

ادامه ←

AX210S

ماژول  AX210S دارای دو پورت  FXS بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند...

ادامه ←

AX110S

ماژول  AX110S دارای یک پورت  FXS بوده و برای کارت هایAX400P   یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می...

ادامه ←

EC128L

در اتصال ویپ به شبکه PSTN، اکو همواره یک مسئله اجتناب پذیر بوده که حل آن به سادگی میسر نیست....

ادامه ←

EC64L

در اتصال ویپ به شبکه PSTN، اکو همواره یک مسئله اجتناب پذیر بوده که حل آن به سادگی میسر نیست....

ادامه ←

EC32L

در اتصال ویپ به شبکه PSTN، اکو همواره یک مسئله اجتناب پذیر بوده که حل آن به سادگی میسر نیست....

ادامه ←

GSM GX01

ماژول   GX01 ماژول GSM بوده و شامل یک آنتن نیز می باشد. این ماژول  برای کارت های   AX4G  یا  AX2G4A...

ادامه ←

AXE4BL

AXE4BL، کارت تلفن PCI-E بوده که از چهار پورت  ISDN BRI پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های...

ادامه ←

AXE2BL

AXE2BL، کارت تلفن PCI-E بوده که از دو پورت  ISDN BRI پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های...

ادامه ←

AXE4GN

AXE4GN، یک کارت استریکس است که از ۴ کانال GSM  پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های AXE4GN  و PBX متن...

ادامه ←

AXE2G4AN

AXE2G4AN، یک کارت ترکیبی استریکس است که از ۲ کانال GSM و ۴ کانال آنالوگ FXO/FXS پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از...

ادامه ←

AX2G4A

AX-2G4A  یک کارت ترکیبی استریکس است که از ۲ کانال GSM و ۴ پورت آنالوگ FXO/FXS پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده...

ادامه ←